ทำหน้าที่สำคัญให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปณกิจศพ

S__14802951 S__14802954S__14802960 S__14802964

         วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม  2560  เวลา  16.00  น.  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปณกิจศพสองสามี-ภรรยา  นายสุวิทย์ บุญเลิศ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์แทน  เเละนางสมปอง  บุญเลิศ  อดีตครูโรงเรียนวัดโพธิ์เเทน  ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)  ทั้งสองท่าน..เสียชีวิตห่างกัน 1 วันเหมือนจะคอย..รอ..กัน ทราบว่า..ชีวิต..สุดท้าย..ได้เกษียณอายุราชการออกมาก็ดูเเลกัน..รักเเละผูกพันกันมากเสียชีวิตด้วยโรคติดเตียงทั้งคู่   ขอให้ทั้งสองท่านที่ดูเเลการศึกษาของชาติมาจนเกษียณอายุราชการ..สู่สุคติในสัมปรายภพ