เคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพนายสุวิทย์ – นางสมปอง บุญเลิศ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

S__14491671

 

 S__14491673

S__14688304

วันพฤหัสบดีที่  24  สิงหาคม  2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  มาเคารพศพนายสุวิทย์  บุญเลิศ  ข้าราชการบำนาญอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์แทน  และนางสมปอง  บุญเลิศ  ข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน  สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  2 ราย  โดยมีบุตรนายสุดประเสริฐ  บุญเลิศ  เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ  ศพละ  200,000 บาท  ณ วัดบุญนาครักขิตาราม   อ.เมือง  จ.นครนายก