ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

image2 (13)

image1 (26)

image4 (3)

 

                เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2559   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายกและพนักงานเจ้าหน้าที่  เดินทางไปมอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ   จำนวน 200,000 บาท และ 100,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางฐานิดา  สาลี  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 

                ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้