โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

           ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 – 5 ธันวาคม  2559

2