แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

11. แสดงความยินดีศึกษาธิการย้ายไป จ.บึงกาฬ 29  ต.ค.64