แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่

image1 (74) image2 (55)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  แสดงความยินดีกับนายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ