เยี่ยมขอพรและอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูประเสริฐ เครือบุญ อายุครบ 100 ปี สมาชิก ช.พ.ค.ผู้สูงอายุ

ข่าว  เยี่ยมผู้สูงอายุ  นายประเสริฐ  เครือบุญ  1 มี.ค.2562