เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สมัคร ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)

สมัคร ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ)

ประกาศ  การเปิดรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ  คลิกที่นี่

ประกาศ  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ  คลิกที่นี่

ประกาศ  เรื่อง  การขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา  (กรณีสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ)   คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ) คลิกที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (กรณีสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ)  คลิกที่นี่