เคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพนางเชาวนี จิตรีพล สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

 

 

627

624

 625

        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เดินทางไปเคารพศพนางเชาวนี  จิตรีพล  ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม   มารดาครูเมทินี  ม่วงจินดา  ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ณ มูลนิธิบ้านนา  อ.บ้านนา   จ.นครนายก