เคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพนายสมจิต มั่งคั่ง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

S__14688275

S__14688276

S__14688278

S__14688279

วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม  2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  มาเคารพศพนายสมจิต  มั่งคั่ง  ข้าราชการบำนาญ  สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  โดยมีคู่สมรส  นางเจริญ  มั่งคั่ง เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ  จำนวน 200,000 บาท  ณ วัดวังไทร  อ.เมือง  จ.นครนายก