เคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพนางเฉลียว เครือละม้าย สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image1image2 image3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เดินทางไปเคารพศพนางเฉลียว  เครือละม้าย  ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม และมอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่บุตร  นางนฤมล  กุลประสูติ  อดีตครูโรงเรียนนวมราชานุสรณ์  จำนวน 200,000 บาท ณ วัดสันตยาราม อ.เมือง  จ.นครนายก