เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพพระครูนิโครธโพธิคุณ (ประเสริฐ เชฏโฐ) สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ข่าว พระครูนิโครธโพธิคุณ (ประเสริฐ  พุฒศรี)  19 ก.ค.62