เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพนางศรีพนา ชัยรังษี สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image1 (99)  image2 (76)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ไปเคารพศพนางศรีพนา  ชัยรังษี  ครูโรงเรียนเหลียนหัว  ณ  วัดรังษีโสภณ  อ.เมือง  จ.นครนายก  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับ ร.ต.ต.วันชัย  ชัยรังษี  สามี