เคารพศพและมอบค่าจัดการศพ รวมทั้งเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางทวีพร ธรรมขันติพงศ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ข่าว รับค่าจัดการศพนางทวีพร  ธรรมขันติพงศ์ 20 ก.พ.62