เคารพศพและมอบค่าจัดการศพ รวมทั้งเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางฉันทนา จันลา สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ข่าว รับค่าจัดการศพ นางฉันทนา  จันลา  16 ก.พ.62