เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพนายประกอบ สุจริต สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม และนายสงกรานต์ จุลกนก สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ข่าว รับค่าจัดการศพ นายประกอบ  สุจริต  24 ก.ย.61