เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปสลายต้อกระจกตา ณ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ

ข่าว ตรวจต้อกระจกตา 2 ส.ค.62