อบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ในเขตภาคกลาง

image1 (16)

image1 (15)

image2 (14)

นายอนันต์  รุ่นประพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก จำนวน 18 คน เข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนิวทราเวลลอร์ด  อ.เมือง  จ.จันทบุรี