หนังสือที่กลั่นมาจากความรู้สึกของคนทำงานจิตอาสา “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี

ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ  E- Book  ได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

หนังสือด้วยแรงแห่งรัก

29386367_929457553895610_2245248971272865640_n

29468187_929457520562280_6681509592537842846_n