ส่งสมาชิกเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ เพื่อทำการสลายต้อกระจกตา

ข่าว รถมารับตรวจต้อกระจกตา 15 พ.ย.62