สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

2  4 31 (2)5

เมื่อวันที่  10 เมษายน  2560  เวลา  15.30 น.  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ  ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์  รดน้ำเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  และรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร