สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ข่าว ตรวจตา 22 ต.ค.62