พาสมาชิกเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปตรวจคัดกรองต้อกระจกตา ณ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ

ข่าว ตรวจคัดกรองต้อกระจกตา  4 พ.ค.2561