สกสค.เคลื่อนที่ พบสมาชิกข้าราชบำนาญอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

     S__10248214

S__10248216  S__10248217 

           เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2560  เวลา 11.00 น.  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกไปพบข้าราชการบำนาญอำเภอองครักษ์ตามโครงการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายกเคลื่อนที่  ณ  ศูนย์ประสานงานอำเภอองครักษ์   อ.องครักษ์  จ.นครนายก