สกสค.เคลื่อนที่ พบสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__10182726        S__8880146

238776       S__10182735

        เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น.  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกไปพบข้าราชการบำนาญอำเภอบ้านนา   ตามโครงการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายกเคลื่อนที่  พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายตาจากโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา  มาคัดกรองต้อกระจกให้กับสมาชิก  ณ  ศาลาวัดช้าง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก