ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก มาเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก เนื่องจากมาดำรงตำแหน่งใหม่

ข่าว  ศึกษาธิการจังหวัดเยี่ยม สนง.  3 ต.ค.61