ลงพื้นที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสวัสดิการร้านอาหาร ที่พักและสถานประกอบการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

5. ลงพื้นที่ทำ MOU กับร้านค้า อ.บ้านนา  9 พ.ย.64