ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่บุคลากรครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าว เตรียมการก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 15 ก.พ.62