ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.พร้อมที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ข่าว ต้อนรับเลขาและรองเลขา สกสค.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3 ต.ค.60