ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายสุวัฒน์ สุขชม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)

ข่าว ต้อนรับนายสุวัฒน์  สุขชม 1 พ.ย.61