ร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดาของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ถึงแก่กรรม

1 4 7 11

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  เวลา 19.00 น. นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน   สกสค.จังหวัดนครนายก  เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ  คุณครูหนูจันทร์ จันทร์ภูมิ  บิดาของนางสาวจีรนันท์ จันทร์ภูมิ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ณ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด