ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าว เยี่ยมหน่วยพัฒนาครู ก่อนดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  20 ก.พ.62