ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ถึงแก่กรรม

9 310 12

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล  งานฌาปนกิจศพนายหนูจันทร์ จันทร์ภูมิ ข้าราชการบำนาญ บิดานางสาวจีรนันท์ จันทร์ภูมิ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ณ วัดทุ่งลัฏฐิวัน   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด