ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงของเราชาวไทย

9  8

1  7 

4  10

15  14

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงของพวกเราชาวไทย..เพื่อให้ออกดอกสีเหลืองพร้อมๆ กันทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2560

                                                             พวกเราชาว สกสค.นครนายกขอร่วมเเสดงความจงรักภักดี