รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

ใบสมัครเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์รางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2564 แบบ2