การตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

             สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบข้อมูล  ประวัติการชำระเงินและจัดพิมพ์ใบแทนการรับชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพของสมาชิก  จากระบบแสดงข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
            โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (www.otep.go.th)  และคลิกเข้าไปดังรูปภาพด้านล่างนี้

1

หรือเข้าตามลิ้งค์ http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป