มอบไดอารี่ สกสค. (บันทึก สกสค.) ประจำปี 2560

มอบไดอารี่ 2560 ผอ.เทคนิค

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เดินทางไปมอบไดอารี่ สกสค. (บันทึก สกสค.) ให้กับนายสมประสงค์   สิงห์สุวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก