มอบเช็คค่าจัดการศพ น.ส.สุวรรณา ธโนปจัยรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image1 (80)

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ น.ส.สุวรรณา  ธโนปจัยรัตน์  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้