มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางภรณุต สุวรรณคล สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image2 (57)

           เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนางภรณุต  สุวรรณคล  ครูโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้