มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางสมถวิล พิกุล สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

image1 (72) image2 (53)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนางสมถวิล  พิกุล  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้