มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายคำสิงห์ บุญเพ็ง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image3 (33)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนายคำสิงห์  บุญเพ็ง  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้