มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายสังเวียน พุมมี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

image1 (62)

image3 (29)  image2 (43)

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เดินทางไปมอบเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนายสังเวียน  พุมมี  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  วัดพระผู้ไถ่เสาวภา  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้