มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางสมวรา อึงสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

         นางสมวรา อึงสวัสดิ์

           เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2559   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางสมวรา  อึงสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้