มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางสุรี สามะศิริ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

      1

         เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2559   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางสุรี  สามะศิริ  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้