มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางจำนง สุตธรรม สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นางจำนง  สุตธรรม

                 เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2559   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ   จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางจำนง  สุตธรรม สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้