มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

รับค่าจัดการศพ

นายอนันต์  รุ่นประพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครนายก   มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางยุภา  วงษ์ดี   สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.นครนายก