มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางเปล่งศรี คงเงิน สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

นางเปล่งศรี คงเงิน

          เมื่อวันที่  1 กันยายน  2559   สำนักงานสกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ  จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางเปล่งศรี  คงเงิน  สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้