มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายบัญญัติ เจริญบุญณะ

นายบัญญัติ เจริญบุญณะ

                 เมื่อวันที่   18  สิงหาคม  2559   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ     จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนายบัญญัติ  เจริญบุญณะ  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้