มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายสกนธ์ โพธิเวชกุล สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

             นายสกนธ์ โพธิเวชกุล
         เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2559  นายอนันต์  รุ่นประพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนายสกนธ์  โพธิเวชกุล  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้