มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นางพัชรา มหาทรัพย์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นางพัชรา มหาทรัพย์

           เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทนางพัชรา  มหาทรัพย์  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้